Danh Sách Thành Viên Vừa Mua Nick Tại SHOPTHOCON.VN

Thành viên: Vũ Tùng Ninh đã mua tài khoản Liên Minh #11145 Chưa Rank, Không Khung, 40 Tướng, 10 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Vũ Tùng Ninh đã mua tài khoản Liên Minh #12692 Chưa Rank, Không Khung, 32 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Nam Riven đã mua tài khoản Liên Minh #12677 Đồng II, Không Khung, 45 Tướng, 4 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Vũ Tùng Ninh đã mua tài khoản Liên Minh #11360 Chưa Rank, Không Khung, 29 Tướng, 3 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Ibet Lộc đã mua tài khoản Liên Minh #12800 Bạc III, Khung Bạc, 60 Tướng, 7 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Sáng Nguyễn đã mua tài khoản Liên Minh #8896 Đồng II, Không Khung, 24 Tướng, 5 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Huỳnh Duy đã mua tài khoản Liên Minh #12821 Vàng V, Khung Vàng, 73 Tướng, 15 Skin với giá: 90.000đ


Thành viên: Đạt Tiến đã mua tài khoản Liên Minh #12820 Đồng IV, Không Khung, 76 Tướng, 28 Skin với giá: 250.000đ


Thành viên: Trung Nguyễn đã mua tài khoản Liên Minh #7194 Bạc IV, Khung Vàng, 127 Tướng, 38 Skin với giá: 250.000đ


Thành viên: Nguyễn Hoàng Qu đã mua tài khoản Liên Minh #12810 Bạc V, Không Khung, 38 Tướng, 5 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Nguyễn Chung đã mua tài khoản Liên Minh #12786 Bạc IV, Khung Bạc, 32 Tướng, 7 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Đại CưỜng Vậ đã mua tài khoản Liên Quân #9301 Bạc I, 12 Tướng, 2 Skin với giá: 80.000đ


Thành viên: Nguyễn Quang Vinh đã mua tài khoản Liên Minh #12622 Kim Cương V, Khung Vàng, 70 Tướng, 19 Skin với giá: 350.000đ


Thành viên: Nguyễn Song Kim L đã mua tài khoản Liên Minh #12567 Chưa Rank, Không Khung, 38 Tướng, 12 Skin với giá: 60.000đ


Thành viên: Nguyen Duoc đã mua tài khoản Liên Minh #12685 Bạc V, Khung Bạc, 73 Tướng, 9 Skin với giá: 60.000đ


Thành viên: Duy Long đã mua tài khoản Liên Minh #11865 Đồng V, Không Khung, 48 Tướng, 8 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Thanh Bot Quang đã mua tài khoản Liên Minh #8820 Bạc V, Khung Bạc, 103 Tướng, 24 Skin với giá: 140.000đ


Thành viên: Anh Tuan đã mua tài khoản Liên Minh #12798 Bạc III, Khung Bạc, 33 Tướng, 5 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Trái Tim Băng đã mua tài khoản Liên Minh #11242 Chưa Rank, Không Khung, 17 Tướng, 3 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: ThằNg HuY QuỶ X đã mua tài khoản Liên Quân #12772 Bạch Kim V, 17 Tướng, 9 Skin với giá: 160.000đ